PERSONEELSVERENIGING PWN

Dit is het inschrijvingsformulier voor nieuwe leden. De kosten voor het lidmaatschap zijn € 1,50 per maand en dit wordt maandelijks van het salaris ingehouden.